TOP
คู่มือต่างๆ
ขอเชิญชวนบุคลากร ในสังกัด สป.กค. และ สร.กค. เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยยุคลบาทปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
15 ส.ค. 2565
1020

ขอเชิญชวนบุคลากร ในสังกัด สป.กค. และ สร.กค. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยยุคลบาทปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี - ระยอง และโรงแรมพลา คลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2